Υπηρεσίες

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί μια ψυχολογική θεραπεία μέσω λόγου, η οποία μπορεί να βοηθήσει άτομα με συναισθηματικές, κοινωνικές ή ψυχικές δυσκολίες. 

Κάποιοι έρχονται στη θεραπεία, επειδή παλεύουν με ζητήματα του παρελθόντος τους, τα οποία νιώθουν να τους εμποδίζουν από το να ζήσουν μια ευτυχισμένη και ικανοποιητική ζωή στο παρόν. Άλλοι έρχονται για να αντιμετωπίσουν ζητήματα του παρόντος.

Η ψυχοθεραπεία λειτουργεί ώστε να βοηθήσει όσους βιώνουν έντονα αρνητικά συναισθήματα, δύσκολες ψυχικές καταστάσεις σε ένα επίπεδο που δεν μπορούν οι ίδιοι να το διαχειριστούν μόνοι τους. Στην ψυχοθεραπεία ερευνάται η προσωπική ψυχολογική ιστορία του ατόμου και έχει ως σκοπό να βοηθήσει το άτομο να κατανοήσει τη ζωή του σε ένα πιο βαθύ επίπεδο. Είναι μια εξελικτική διαδικασία, η οποία βοηθά το άτομο να αντικρίσει μακροχρόνιες στάσεις ζωής, σκέψεις και συμπεριφορές. Στοχεύει βαθιά, ώστε να αποκαλυφθούν οι ρίζες των προβλημάτων, να ενδυναμωθεί το άτομο και να απελευθερωθεί από ασυνείδητες συγκρούσεις και παρορμήσεις μέσω της ενισχυμένης αυτογνωσίας του. Διερευνά τη μοναδική προσωπική εμπειρία του ατόμου όσον αφορά τα προβλήματα που βιώνει.

Οι δυσκολίες μας και οι ασυνείδητες συγκρούσεις μας μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές, όπως:

– καταθλιπτικά συμπτώματα

– αγχώδη συμπτώματα και φοβίες

– Σωματικά συμπτώματα χωρίς ιατρική παθογένεια

Κάποια από τα συνήθη ζητήματα,  στα οποία μπορεί να βοηθήσει η ψυχοθεραπεία είναι:

– Συναισθηματικές δυσκολίες (κατάθλιψη, άγχος)

– Κρίσεις πανικού και φοβίες

– Τραύμα

– Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις

– Αυτογνωσία / προσωπική ανάπτυξη

– Ζητήματα αυτοεκτίμησης / προσωπική ενδυνάμωση

Οι συνεδρίες έχουν διάρκεια 50΄και συνήθως γίνονται σε εβδομαδιαία βάση για χρονικό διάστημα που συναποφασίζουμε μαζί, λαμβάνοντας από την πλευρά μου πάντα υπόψη το αίτημα και τις ανάγκες του θεραπευόμενου. Η ψυχοθεραπεία δεν αποτελεί μαγική και άμεση λύση, και στη πλειονότητα των περιπτώσεων χρειάζεται χρόνος. Ωστόσο, μπορώ να προσφέρω, πάντα στις περιπτώσεις που ενδείκνυται, μια βραχυπρόθεσμη θεραπεία, η οποία μπορεί να έχει σε μεγάλο βαθμό θετικά αποτελέσματα

Ψυχολογική Υποστήριξη - Συμβουλευτική

Η ψυχολογική υποστήριξη, κατά κύριο λόγο, εφαρμόζεται σε βασικά προβλήματα που οι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να βιώσουν στη ζωή τους κάποια στιγμή. 

Πρόκειται για δυσφορικές καταστάσεις ή σημαντικές μεταβατικές περιόδους ζωής, οι οποίες πολλές φορές μας φορτίζουν συναισθηματικά και μας δυσκολεύουν στο να τις αντιμετωπίσουμε (χωρισμός, απώλεια). Aφορά σε ζητήματα του παρόντος, που μπορούν να αντιμετωπιστούν σε ένα συνειδητό επίπεδο. 

Η ψυχολογική υποστήριξη βοηθά το άτομο:

 • να επεξεργαστεί και να διαχειριστεί δυνατά συναισθήματα, όπως το πένθος, το θυμό 
 • να αντιμετωπίσει βασικές πηγές στρες και άγχους
 • να ξεκαθαρίσει αξίες και προτεραιότητες
 • να βρει εναλλακτικές λύσεις στην προσπάθεια να πάρει δικές του αποφάσεις 
 • να διαχειριστεί συγκρούσεις μέσα στις σχέσεις 
 • να αναπτύξει καλύτερες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 
 • να αλλάξει δυσπροσαρμοστιούς τρόπους σκέψεις και συμπεριφοράς.

Κάποια από τα συνήθη ζητήματα που η συμβουλευτική μπορεί να φανεί αποτελεσματική είναι:

 • διαζύγιο /χωρισμός
 • Πένθος
 • Δυσκολίες στην τεκνοποίηση
 • Δυσκολίες στην εργασία
 • Ασθένεια του ατόμου ή κάποιου σημαντικού άλλου

Οι συνεδρίες έχουν διάρκεια 50΄και συνήθως γίνονται σε εβδομαδιαία βάση για χρονικό διάστημα που συναποφασίζουμε μαζί, λαμβάνοντας από την πλευρά μου πάντα υπόψη το αίτημα και τις ανάγκες του θεραπευόμενου.

Online Ψυχολογική Υποστήριξη​

Η on line συμβουλευτική αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο υποστηρικτικής ψυχοθεραπείας. Δεν είναι το ίδιο με μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία δια ζώσης. Παρ’ όλα αυτά έχει την ίδια πρόθεση, τον ίδιο στόχο και τις ίδιες ρίζες. 

Απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που για λόγους υγείας δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους, σε άτομα που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, αλλά και σε ομογενείς που κατοικούν ή εργάζονται σε ξένη χώρα.

Ψυχολογική εκτίμηση και αξιολόγηση

Η ψυχολογική εκτίμηση και αξιολόγηση αφορά στη χορήγηση ειδικών και αξιόπιστων ψυχομετρικών εργαλείων από ψυχολόγο, τα οποία διερευνούν το ψυχολογικό προφίλ του ατόμου με σκοπό τη δημιουργία της καταλληλότερης θεραπευτικής πρότασης.

 

Έχω λάβει ειδική εκπαίδευση και πιστοποίηση για τη χορήγηση των εξής ψυχομετρικών εργαλείων:
 • Κλίμακα Νοημοσύνης για Εφήβους – Ενήλικες WAIS-IV (Wechler Adult Intelligence Scale-4th Edition): Είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη και η πιο αξιόπιστη κλίμακα αξιολόγησης των γνωστικών ικανοτήτων ενηλίκων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελεί ένα ατομικά χορηγούμενο κλινικό εργαλείο το οποίο σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας εφήβων και ενηλίκων, με ηλικίες από 16 έτη και 0 μήνες έως 90 έτη και 11 μήνες.
 • MMPI II: Το τεστ προσωπικότητας MMPI-2 αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διερευνθέν εργαλείο για την αξιολόγηση της ενήλικης ψυχοπαθολογίας στον κόσμο. Χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη για ακριβή διαφοροδιάγνωση ψυχοπαθολογίας, αξιολόγηση συμπτωμάτων κοινωνικής και προσωπικής δυσλειτουργίας, διαμόρφωση κλινικών διαγνώσεων και σχεδιασμό στρατηγικών αποτελεσματικής θεραπείας.